• AKTUALITY
  • SAMOSPRÁVA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Zmluvy

Suma od: Suma do: Rok: Hľadať v:
Hľadaný výraz:

Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
27/19 Zmluva o dielo Ing. Jozef Adamkovič
0.00 €
18/19 Dodatok č1ku zmluve o zriadenivec.bremena zo dňa 21.12.2018 IBV Diakova, s.r.o.
0.00 €
177/18 Zmluva o zriadení vecného bremena IBV Diakova, s.r.o.
0.00 €
110/18 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb Ing. Jozef Adamkovič
500.00 €
87/2018 Zmluva o hlavnom kontrolórovy obce 2018 Rôzny - vid prilož.dokument
0.00 €
85/18 Zmluva o výpožičke č. KRHZ ZA 376/2018 Ministertvo vnútra SR prostrednictvom OÚ Žilina
14318.54 €
53/18 Zmluva č. 38 604 Dobrovoľná požiarna ochrana SR
3000.00 €
26/18 Dohoda o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Diaková Občianske združenie Nohejbalový klub Martin
300.00 €
215/17 Zmluva o Výpožičke Obec Dražkovce
0.00 €
204/17 Zmluva o zabezpečení zimnej údržby komunikácie 2017 PD Dražkovce
0.00 €
203/17 Zmluva o poskytovaní služieb č. MSD Diaková 01 MAPA Slovakia Digital, s.r.o.
432.60 €
190/17 Zmluva o posk.audít.služieb 2017 Ing. Jozef Adamkovič
500.00 €
188/17 Dodatok k Nájomnej zmluve zo dňa 29.12.2016 O2 Slovakia, s.r.o.
0.00 €
154/17 Osadenie cestných obrubníkov Prevádzkareň mesta Turany
10820.00 €
147/17 Zmluva o poskytnutí dotácie čV32017T98 Žilinský samosprávny kraj
1400.00 €
94/17 Zmluva o poxkytnutí dotácie Žilinský samosprávny kraj
1400.00 €
95/17 Mandátna zmluva IBV Diakova, s.r.o.
0.00 €
191/16 Zmluva o zabezpečí zimnej údržby komunikácie PD Dražkovce
0.00 €
17/17 Zmluva o dielo Stredoslovenská energetika, a.s.
63000.00 €
152/16 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb Ing. Jozef Adamkovič
500.00 €
187/16 Nájomná zmluva O2 Slovakia, s.r.o.
0.00 €
1/2017 Kúpna zmluva Obec Dražkovce
0.00 €
136/16 Zmluva o poskytovaní služieb odpadového hospodárstva v Zbernom Dvore Martin Brantner Fatra s.r.o.
0.00 €
137/16 Dodatok č.1 K zmluve o podpore pri organizovaní separovaného zberu a nakladaní s odpadmi v obci Brantner Fatra s.r.o.
2139.84 €
108/16 Memorandum o spolupráci IBV Diakova, s.r.o.
0.00 €
109/16 Zmluva o hlavnej kontrolórke viacerých obcí na úseku výkonu kontrolnej činnosti Rôzny - vid prilož.dokument
0.00 €
96/16 Zmluva ZSV0128201602 ENVI-PAK, a.s.
0.00 €
83/16 Ddatok č.1 k Zmluve o dielo č Z17 014 0012 Swietelsky-Slovakia spol.s.r.o.
0.00 €
70/16 Zluva o dielo č. Z17-014-0012 Swietelsky-Slovakia spol.s.r.o.
90024.18 €
80/16 Zmluva o podpore pri organizovaní separovaného zberu a nakladaní s odpadmi v obci Brantner Fatra s.r.o.
1752.00 €
81/16 Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania EuroPro Slovensko, n.o.
990.00 €
74/16 Zmluva o dielo - Výstavba otoče pre autobusovú dopravu v Diakovej Swietelsky-Slovakia spol.s.r.o.
31248.25 €
102016 Zmluva o dielo Peter Smrtník
9800.00 €
40/16 Mandátna zmluva o vymáhaní pohľadávok Finlegal services, s.r.o.
0.00 €
43/16 Zmluva č. 26061 Dobrovoľná požiarna ochrana SR
2000.00 €
290/15 Zmluva o dielo SILKAT PLUS s.r.o.
1000.00 €
8/16 Zmluva o poskytovaní služieb č. Z201541994-2 Brantner Fatra s.r.o.
0.00 €
12/16 Doplnok č.1 k zmluve o poskytovaní služieb odpadového hospodárstva Brantner Fatra s.r.o.
0.00 €
286/15 Dohoda č.15/23/010/27 Úrad práce, socialnych vecí a rodiny Martin
0.00 €
315/15 Zmluva o dielo Silkat s.r.o.
17700.00 €
294/15 Zmluva o výpožičke č. KRHZ-ZA-R-586-006/2015 Slovenská republika - Ministerstvo vnútra SR
0.00 €
293/15 Zmluva o pripojení k Informačnému systému Dátové centrum obcí a miest DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
0.00 €
276/15 Zmluva o hlavnom kontrolórovi viacerých obcí na úseku výkonu kontrolnej činnosti Obec Dražkovce
0.00 €
275/15 Zmluva o zabezpečení zimnej údržby komunikácie PD Dražkovce
0.00 €
232/15 Darovacia zmluva Obec Dražkovce
0.00 €
Zmluva o paskytovaní audítorských služieb Zmluva o paskytovaní audítorských služieb Ing. Jozef Adamkovič
0.00 €
227/15 Dohoda o spolufinancovaní prevádzkových nákladov cintorína v Dražkovciach Orange Slovensko a.s.
0.00 €
O 48/2015, 146/15 Zmluva o nájme a prevádzkovaní kanalizácie Turčianska vodárenska spoločnosť, a.s.
0.00 €
06/15 Zmluva o poskytovaní verejných služiem - balík služieb Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
292/14 poskytnutie dotácie - prevencia kriminality Ministertvo vnútra SR prostrednictvom OÚ Žilina
6000.00 €
74/15 Zmluva o dielo - kamerový systém ELEKO s.r.o.
7618.20 €
295/14 Dohoda č.6-2014 - MT UPSVaR Úrad práce, socialnych vecí a rodiny Martin
0.00 €
290/14 Zmluva o úhrade nákladov na vyvolané úpravy kanalizačného potrubia umiestneného v cestnom telese/cestných pomocných pozemkoch Žilinský samosprávny kraj
0.00 €
296/14 Dodatok č.1 k Dohode č. 131/14 Úrad práce, socialnych vecí a rodiny Martin
0.00 €
5/15 Mandátna zmluva Agentúra pre poradenstvo a obstáravanie KLIENT, s.r.o.
250.00 €
297/14 Zmluva o zabezpečení zimnej údržby komunikácie PD Dražkovce
30.00 €
298/14 Zmluva o zriadení spoločného obecného úradu SOÚ, Obec Sučany
0.00 €
192/14 Auditorske služby Ing. Jozef Adamkovič
480.00 €
186/14 Priloha k Zmluve o dielo 1 Hydroekol Dolný Kubín spol.s.r.o.
0.00 €
186/14 Zhotovenie Kanalizácia Diaková Hydroekol Dolný Kubín spol.s.r.o.
140000.00 €
147/14 Kúpna zmluva D.C.S.I., s.r.o.
500.00 €
131/14 Dohoda Úrad práce, socialnych vecí a rodiny Martin
0.00 €
116-14 Zmluva o spolufinancovaní stavby Vlastník nehnutelnosti
3000.00 €
106/14 Zmluva o nájme č. O-38/2014 Turčianska vodárenska spoločnosť, a.s.
0.00 €
15/14 Zmluva o poskytovaní služieb odpadového hospodárstva - ceník na rok 2014 Brantner Fatra s.r.o.
0.00 €
104/14 Zmluva o spolufinancovaní stavby Vlastník nehnutelnosti
3000.00 €
95/14 Zmluva o spolufinancovaní stavby Vlastník nehnutelnosti
3000.00 €
97/14 Zmluva o spolufinancovaní stavby Vlastník nehnutelnosti
3000.00 €
96/14 Zmluva o spolufinancovaní stavby Vlastník nehnutelnosti
3000.00 €
98/14 Zmluva o spolufinancovaní stavby Vlastník nehnutelnosti
3000.00 €
103/14 Zmluva o spolufinancovaní stavby Vlastník nehnutelnosti
3000.00 €
99/14 Zmluva o spolufinancovaní stavby Vlastník nehnutelnosti
3000.00 €
256/13 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej dotácie predsedu vlády SR Úrad vlády SR
2700.00 €
242/13 Zmluva o reklame Brantner Fatra s.r.o.
90.00 €
237/13 Zmluva o zabezpečení zimnej údržby komunikácii PD Dražkovce
0.00 €
213/13 Zmluva o pôžičke Turčianska vodárenska spoločnosť, a.s.
11000.00 €
214/13 Zmluva o postupeni investičných práv a záväzkov Turčianska vodárenska spoločnosť, a.s.
0.00 €
212/13 Darovacia zmluva Turčianska vodárenska spoločnosť, a.s.
11000.00 €
195/13 Zmluva o spolufinancovaní stavby Vlastník nehnutelnosti
3000.00 €
194/13 Zmluva o spolufinancovaní stavby Vlastník nehnutelnosti
3000.00 €
192/13 Zmluva o spolufinancovaní stavby Vlastník nehnutelnosti
3000.00 €
193/13 Zmluva o spolufinancovaní stavby Vlastník nehnutelnosti
3000.00 €
196/13 Zmluva o spolufinancovaní stavby Vlastník nehnutelnosti
3000.00 €
197/13 Zmluva o spolufinancovaní stavby Vlastník nehnutelnosti
3000.00 €
198/13 Zmluva o spolufinancovaní stavby Vlastník nehnutelnosti
3000.00 €
DR-20130724-01 Zmluva o vytvorení novej webovej stránky Webex media s.r.o.
476.40 €
110/13 Zmluva o poskytnutí dotácii z rozpočtu obci Obec Turčianska Štiavnička
392.00 €
104/13 Sponzorská zmluva Hokejbalový klub Diaková
250.00 €
A0904070 Dodatok Orange Slovensko a.s.
0.00 €

Archív zmlúv