• AKTUALITY
  • SAMOSPRÁVA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

Zoznam aktualít

Voľby do orgánov samosprávy obci
Dňa 21.09.2019 v sobotu od 7.00 do 22.00 sa budú konať v našej obci doplnkové voľby jedného poslanca do obecného zastupiteľstva.Za poslanca obecného zastupiteľstva môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci,a najneskôr v deň konania dovrši 18 rokov.Kto má záujem kandidovať na poslanca môže sa prihlásiť na e-mailovej adrese obecdiakova@stonline.sk alebo osobne na obecnom úrade.
Voľby do Europského parlamentu v roku2019