• AKTUALITY
  • SAMOSPRÁVA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Zmluvy

Suma od: Suma do: Rok: Hľadať v:
Hľadaný výraz:

Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
Záverečny účet Odb.: Obec Diaková
Dod.: Vlastník nehnutelnosti
0.00 €
návrh pánu HK. Odb.: Obec Diaková
Dod.: Ing.Janka Jesenska
0.00 €
Rozhodnutie o umiestnení stavby Odb.: Obec Diaková
Dod.: IBV Diakova, s.r.o.
0.00 €
úver Odb.: Obec Diaková
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
0.00 €
Zmluva o nájme a prevádzkovaní splaškovej kanalizácie 27-2019 Odb.: Obec Diaková
Dod.: Turčianska vodárenska spoločnosť, a.s.
0.00 €
vecne bremeno Odb.: Obec Diaková
Dod.: IBV Diakova, s.r.o.
0.00 €
Zmluva o dielo Odb.: Obec Diaková
Dod.: Ing. Jozef Adamkovič
0.00 €
Dodatok č1ku zmluve o zriadenivec.bremena zo dňa 21.12.2018 Odb.: Obec Diaková
Dod.: IBV Diakova, s.r.o.
0.00 €
Zmluva o zriadení vecného bremena Odb.: Obec Diaková
Dod.: IBV Diakova, s.r.o.
0.00 €
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb Odb.: Obec Diaková
Dod.: Ing. Jozef Adamkovič
500.00 €
Zmluva o hlavnom kontrolórovy obce 2018 Odb.: Obec Diaková
Dod.: Rôzny - vid prilož.dokument
0.00 €
Zmluva o výpožičke č. KRHZ ZA 376/2018 Odb.: Obec Diaková
Dod.: Ministertvo vnútra SR prostrednictvom OÚ Žilina
14318.54 €
Zmluva č. 38 604 Odb.: Obec Diaková
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
3000.00 €
Dohoda o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Diaková Odb.: Obec Diaková
Dod.: Občianske združenie Nohejbalový klub Martin
300.00 €
Zmluva o Výpožičke Odb.: Obec Diaková
Dod.: Obec Dražkovce
0.00 €
Zmluva o zabezpečení zimnej údržby komunikácie 2017 Odb.: Obec Diaková
Dod.: PD Dražkovce
0.00 €
Zmluva o poskytovaní služieb č. MSD Diaková 01 Odb.: Obec Diaková
Dod.: MAPA Slovakia Digital, s.r.o.
432.60 €
Zmluva o posk.audít.služieb 2017 Odb.: Obec Diaková
Dod.: Ing. Jozef Adamkovič
500.00 €
Dodatok k Nájomnej zmluve zo dňa 29.12.2016 Odb.: Obec Diaková
Dod.: O2 Slovakia, s.r.o.
0.00 €
Osadenie cestných obrubníkov Odb.: Obec Diaková
Dod.: Prevádzkareň mesta Turany
10820.00 €
Zmluva o poskytnutí dotácie čV32017T98 Odb.: Obec Diaková
Dod.: Žilinský samosprávny kraj
1400.00 €
Zmluva o poxkytnutí dotácie Odb.: Obec Diaková
Dod.: Žilinský samosprávny kraj
1400.00 €
Mandátna zmluva Odb.: Obec Diaková
Dod.: IBV Diakova, s.r.o.
0.00 €
Zmluva o zabezpečí zimnej údržby komunikácie Odb.: Obec Diaková
Dod.: PD Dražkovce
0.00 €
Zmluva o dielo Odb.: Obec Diaková
Dod.: Stredoslovenská energetika, a.s.
63000.00 €
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb Odb.: Obec Diaková
Dod.: Ing. Jozef Adamkovič
500.00 €
Nájomná zmluva Odb.: Obec Diaková
Dod.: O2 Slovakia, s.r.o.
0.00 €
Kúpna zmluva Odb.: Obec Diaková
Dod.: Obec Dražkovce
0.00 €
Zmluva o poskytovaní služieb odpadového hospodárstva v Zbernom Dvore Martin Odb.: Obec Diaková
Dod.: Brantner Fatra s.r.o.
0.00 €
Dodatok č.1 K zmluve o podpore pri organizovaní separovaného zberu a nakladaní s odpadmi v obci Odb.: Obec Diaková
Dod.: Brantner Fatra s.r.o.
2139.84 €
Memorandum o spolupráci Odb.: Obec Diaková
Dod.: IBV Diakova, s.r.o.
0.00 €
Zmluva o hlavnej kontrolórke viacerých obcí na úseku výkonu kontrolnej činnosti Odb.: Obec Diaková
Dod.: Rôzny - vid prilož.dokument
0.00 €
Zmluva ZSV0128201602 Odb.: Obec Diaková
Dod.: ENVI-PAK, a.s.
0.00 €
Ddatok č.1 k Zmluve o dielo č Z17 014 0012 Odb.: Obec Diaková
Dod.: Swietelsky-Slovakia spol.s.r.o.
0.00 €
Zluva o dielo č. Z17-014-0012 Odb.: Obec Diaková
Dod.: Swietelsky-Slovakia spol.s.r.o.
90024.18 €
Zmluva o podpore pri organizovaní separovaného zberu a nakladaní s odpadmi v obci Odb.: Obec Diaková
Dod.: Brantner Fatra s.r.o.
1752.00 €
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania Odb.: Obec Diaková
Dod.: EuroPro Slovensko, n.o.
990.00 €
Zmluva o dielo - Výstavba otoče pre autobusovú dopravu v Diakovej Odb.: Obec Diaková
Dod.: Swietelsky-Slovakia spol.s.r.o.
31248.25 €
Zmluva o dielo Odb.: Obec Diaková
Dod.: Peter Smrtník
9800.00 €
Mandátna zmluva o vymáhaní pohľadávok Odb.: Obec Diaková
Dod.: Finlegal services, s.r.o.
0.00 €
Zmluva č. 26061 Odb.: Obec Diaková
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
2000.00 €
Zmluva o dielo Odb.: Obec Diaková
Dod.: SILKAT PLUS s.r.o.
1000.00 €
Zmluva o poskytovaní služieb č. Z201541994-2 Odb.: Obec Diaková
Dod.: Brantner Fatra s.r.o.
0.00 €
Doplnok č.1 k zmluve o poskytovaní služieb odpadového hospodárstva Odb.: Obec Diaková
Dod.: Brantner Fatra s.r.o.
0.00 €
Dohoda č.15/23/010/27 Odb.: Obec Diaková
Dod.: Úrad práce, socialnych vecí a rodiny Martin
0.00 €
Zmluva o dielo Odb.: Obec Diaková
Dod.: Silkat s.r.o.
17700.00 €
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-ZA-R-586-006/2015 Odb.: Obec Diaková
Dod.: Slovenská republika - Ministerstvo vnútra SR
0.00 €
Zmluva o pripojení k Informačnému systému Dátové centrum obcí a miest Odb.: Obec Diaková
Dod.: DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
0.00 €
Zmluva o hlavnom kontrolórovi viacerých obcí na úseku výkonu kontrolnej činnosti Odb.: Obec Diaková
Dod.: Obec Dražkovce
0.00 €
Zmluva o zabezpečení zimnej údržby komunikácie Odb.: Obec Diaková
Dod.: PD Dražkovce
0.00 €
Darovacia zmluva Odb.: Obec Diaková
Dod.: Obec Dražkovce
0.00 €
Zmluva o paskytovaní audítorských služieb Odb.: Obec Diaková
Dod.: Ing. Jozef Adamkovič
0.00 €
Dohoda o spolufinancovaní prevádzkových nákladov cintorína v Dražkovciach Odb.: Obec Diaková
Dod.: Orange Slovensko a.s.
0.00 €
Zmluva o nájme a prevádzkovaní kanalizácie Odb.: Obec Diaková
Dod.: Turčianska vodárenska spoločnosť, a.s.
0.00 €
Zmluva o poskytovaní verejných služiem - balík služieb Odb.: Obec Diaková
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
poskytnutie dotácie - prevencia kriminality Odb.: Obec Diaková
Dod.: Ministertvo vnútra SR prostrednictvom OÚ Žilina
6000.00 €
Zmluva o dielo - kamerový systém Odb.: Obec Diaková
Dod.: ELEKO s.r.o.
7618.20 €
Dohoda č.6-2014 - MT UPSVaR Odb.: Obec Diaková
Dod.: Úrad práce, socialnych vecí a rodiny Martin
0.00 €
Zmluva o úhrade nákladov na vyvolané úpravy kanalizačného potrubia umiestneného v cestnom telese/cestných pomocných pozemkoch Odb.: Obec Diaková
Dod.: Žilinský samosprávny kraj
0.00 €
Dodatok č.1 k Dohode č. 131/14 Odb.: Obec Diaková
Dod.: Úrad práce, socialnych vecí a rodiny Martin
0.00 €
Mandátna zmluva Odb.: Obec Diaková
Dod.: Agentúra pre poradenstvo a obstáravanie KLIENT, s.r.o.
250.00 €
Zmluva o zabezpečení zimnej údržby komunikácie Odb.: Obec Diaková
Dod.: PD Dražkovce
30.00 €
Zmluva o zriadení spoločného obecného úradu Odb.: Obec Diaková
Dod.: SOÚ, Obec Sučany
0.00 €
Auditorske služby Odb.: Obec Diaková
Dod.: Ing. Jozef Adamkovič
480.00 €
Priloha k Zmluve o dielo 1 Odb.: Obec Diaková
Dod.: Hydroekol Dolný Kubín spol.s.r.o.
0.00 €
Zhotovenie Kanalizácia Diaková Odb.: Obec Diaková
Dod.: Hydroekol Dolný Kubín spol.s.r.o.
140000.00 €
Kúpna zmluva Odb.: Obec Diaková
Dod.: D.C.S.I., s.r.o.
500.00 €
Dohoda Odb.: Obec Diaková
Dod.: Úrad práce, socialnych vecí a rodiny Martin
0.00 €
Zmluva o spolufinancovaní stavby Odb.: Obec Diaková
Dod.: Vlastník nehnutelnosti
3000.00 €
Zmluva o nájme č. O-38/2014 Odb.: Obec Diaková
Dod.: Turčianska vodárenska spoločnosť, a.s.
0.00 €
Zmluva o poskytovaní služieb odpadového hospodárstva - ceník na rok 2014 Odb.: Obec Diaková
Dod.: Brantner Fatra s.r.o.
0.00 €
Zmluva o spolufinancovaní stavby Odb.: Obec Diaková
Dod.: Vlastník nehnutelnosti
3000.00 €
Zmluva o spolufinancovaní stavby Odb.: Obec Diaková
Dod.: Vlastník nehnutelnosti
3000.00 €
Zmluva o spolufinancovaní stavby Odb.: Obec Diaková
Dod.: Vlastník nehnutelnosti
3000.00 €
Zmluva o spolufinancovaní stavby Odb.: Obec Diaková
Dod.: Vlastník nehnutelnosti
3000.00 €
Zmluva o spolufinancovaní stavby Odb.: Obec Diaková
Dod.: Vlastník nehnutelnosti
3000.00 €
Zmluva o spolufinancovaní stavby Odb.: Obec Diaková
Dod.: Vlastník nehnutelnosti
3000.00 €
Zmluva o spolufinancovaní stavby Odb.: Obec Diaková
Dod.: Vlastník nehnutelnosti
3000.00 €
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej dotácie predsedu vlády SR Odb.: Obec Diaková
Dod.: Úrad vlády SR
2700.00 €
Zmluva o reklame Odb.: Obec Diaková
Dod.: Brantner Fatra s.r.o.
90.00 €
Zmluva o zabezpečení zimnej údržby komunikácii Odb.: Obec Diaková
Dod.: PD Dražkovce
0.00 €
Zmluva o pôžičke Odb.: Obec Diaková
Dod.: Turčianska vodárenska spoločnosť, a.s.
11000.00 €
Zmluva o postupeni investičných práv a záväzkov Odb.: Obec Diaková
Dod.: Turčianska vodárenska spoločnosť, a.s.
0.00 €
Darovacia zmluva Odb.: Obec Diaková
Dod.: Turčianska vodárenska spoločnosť, a.s.
11000.00 €
Zmluva o spolufinancovaní stavby Odb.: Obec Diaková
Dod.: Vlastník nehnutelnosti
3000.00 €
Zmluva o spolufinancovaní stavby Odb.: Obec Diaková
Dod.: Vlastník nehnutelnosti
3000.00 €
Zmluva o spolufinancovaní stavby Odb.: Obec Diaková
Dod.: Vlastník nehnutelnosti
3000.00 €
Zmluva o spolufinancovaní stavby Odb.: Obec Diaková
Dod.: Vlastník nehnutelnosti
3000.00 €
Zmluva o spolufinancovaní stavby Odb.: Obec Diaková
Dod.: Vlastník nehnutelnosti
3000.00 €
Zmluva o spolufinancovaní stavby Odb.: Obec Diaková
Dod.: Vlastník nehnutelnosti
3000.00 €
Zmluva o spolufinancovaní stavby Odb.: Obec Diaková
Dod.: Vlastník nehnutelnosti
3000.00 €
Zmluva o vytvorení novej webovej stránky Odb.: Obec Diaková
Dod.: Webex media s.r.o.
476.40 €
Zmluva o poskytnutí dotácii z rozpočtu obci Odb.: Obec Diaková
Dod.: Obec Turčianska Štiavnička
392.00 €
Sponzorská zmluva Odb.: Obec Diaková
Dod.: Hokejbalový klub Diaková
250.00 €
Dodatok Odb.: Obec Diaková
Dod.: Orange Slovensko a.s.
0.00 €

Archív zmlúv