• AKTUALITY
  • SAMOSPRÁVA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Kontakt

Toto webové sídlo www.diakova.sk spravuje Obec Diaková a je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Diaková

Adresa:
Obecný úrad Diaková
Diaková 18
038 02 Dražkovce pri Martine

IČO: 00 648 370

Samosprávny kraj: Žilinský
Okres: Martin
Región: Turiec
Počet obyvateľov: 445
Rozloha: 242 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1327

Všeobecné informácie: obecdiakova@stonline.sk
Podateľňa: obecdiakova@stonline.sk
Starosta : Miroslav Haverla, tel.: 0915 607 767  e-mail: obecdiakova@gmail.com
Informácie o napĺňaní webového sídla: admin@diakova.sk

Sekretariát: 
Tel.:
 +421 043 413 11 26
        

E-mail: obecdiakova@stonline.sk

Kompetencie:
Obec Diaková je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne ( zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre obec Diaková je zriadený so spoločným Stavebným úradom v Sučanoch.

Úradné hodiny:

Pondelok nestránkový deň
Utorok 8.30 - 12.00 účtovnička obce
Streda 15.00 - 18.00 účtovnička obce, starosta obce
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 17.00 - 18.00 starosta obce


Technický prevádzkovateľ:

wbx s.r.o.

Dunajská 12
040 11 Košice
Slovenská republika
Tel.: +421 55 644 25 35